qocalmaq

qocalmaq
f.
1. Qoca olmaq, qocalıq yaşına dolmaq. O çox tez qocaldı. – Cavanlar gəldi dünyayə, qocaldım, heyf, pir oldum. S. Ə. Ş.. Əfsus qocaldım, ağacım düşdü əlimdən; Səd heyf, cavanlıq! M. Ə. S..
2. məc. Köhnəlmək, gücdən düşmək, yıpranmaq. Köhnə dünya qocalır, bu döyüşdə qartalır. R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • qocalma — «Qocalmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bel — 1. is. 1. Bədənin ortası, qurşaq bağlanan yeri. İncə bel. Beli ağrımaq. Belinə qayış bağlamaq. Belə qədər suya girmək. – Bu süngünü onlar sağ tərəfdən bel qayışlarından asmışdılar. Ə. Ə.. Belində qəbzəli xəncər olan bir kişi içəri girdi. İ. Ə.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birçək — is. 1. Qulaqların üstündən çıxan saçın qövs şəkilli hissəsi (qadınlarda). Qaşın qabağında seyqəlli birçək; Sayə salmış üzə şölə mübarək. M. P. V.. 2. Ümumiyyətlə saç. <Səfər> birçəklərini qotaz daramazdı, papiros çəkməzdi, aşurada başını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köpəkləşmək — f. dan. 1. Qocalmaq, köpək olmaq (erkək it haqqında). 2. məc. dan. təhq. Yaşı ötmək, qocalmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhlənməx’ — (Çənbərək) qocalmaq. – Dındılı Alı da əhlənif deyin uşağa əl verəmmir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əpriməx’ — (Ordubad) qocalmaq. – Sən əprimisən, kimə lazımsan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • fəlfəlləməx’ — (Cəbrayıl, Meğri) qocalmaq, qocalıb əldən düşmək. – Bala, tay qojalmışam, fəlfəlləmişəm (Cəbrayıl); – Xanı dayı, sən də dəy yavaş yavaş fəlfəlliyirsən (Meğri) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • həprimək — (Şərur) 1. qocalmaq 2. qocalıb əldən düşmək. – Ay bala, mən indi çox həprimişəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xamalaşmax — (Xaçmaz) qocalmaq. – Camış tamam xamalaşmışdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ixdiyarramax — (Çənbərək) qocalmaq. – Cındır Fərzalı Əhmədə verdi pişqıyı <bıçqını>, ixdiyarrıyıf, işdiyəmmir da …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”